Ιλιάδα, με τον Θοδωρή Κατσαφάδο

Ραψωδία Ν

Episode Summary

Ν. Ο Ποσειδών αψηφά τις βουλές του Διός και επεμβαίνει στα γεγονότα του τρωικού πολέμου με τη μορφή του Κάλχα και του Θόαντα. Ο κρητικός βασιλιάς Ιδομενεύς πολεμά γενναία. Ο Έκτωρ οδηγεί με ασυγκράτητη ορμή τους Τρώες προς τα πλοία των Αχαιών προκειμένου να τα πυρπολήσει, να εγκλωβίσει και να κατανικήσει τους Έλληνες με τη συμπαράσταση του Δία, που θέλει να ικανοποιήσει το αίτημα του Αχιλλέα για ήττα των Ελλήνων.

Episode Notes

Ν. Ο Ποσειδών αψηφά τις βουλές του Διός και επεμβαίνει στα γεγονότα του τρωικού πολέμου με τη μορφή του Κάλχα και του Θόαντα. Ο κρητικός βασιλιάς Ιδομενεύς πολεμά γενναία. Ο Έκτωρ οδηγεί με ασυγκράτητη ορμή τους Τρώες προς τα πλοία των Αχαιών προκειμένου να τα πυρπολήσει, να εγκλωβίσει και να κατανικήσει τους Έλληνες με τη συμπαράσταση του Δία, που θέλει να ικανοποιήσει το αίτημα του Αχιλλέα για ήττα των Ελλήνων.